Grzałki

 

Nazwa Nr katalogowy Zdjęcie
Grzejnik typu 03.211 z tulejkami i izolatorem 3GK 3GK – 1 3gk-1
Grzejnik typu 03.221 z tulejkami i izolatorem 2GK 2GK – 1 3gk-1
Grzejnik typu 03.211 z tulejkami 3GK – 2 3gk-2
Grzejnik typu 03.221 z tulejkami 2GK – 2 3gk-2
Grzejnik typu 03.211 233 W 250 V 3GK – 3 2gk-3
Grzejnik typu 03.221 333W 250 V 2GK – 3 2gk-3
Porcelana grzejnika 2GK – 4
3GK – 4
3gk-4
Ogrzewacz szyb typ 03.071 OS – 03.071 – 1 OS – 03.071 - 1
Ogrzewacz szyb typ 03.171 OS – 03.171 – 1 OS – 03.171 - 1
Grzejnik typ 03.071 OS – 03.071 – 2 OS – 03.071 - 2
Grzejnik typ 03.171 OS – 03.0171 – 2 OS – 03.0171 - 2
Porcelana ogrzewacza szyb OS – 03.071 – 3
OS – 03.171 – 3
OS – 03.071 – 3